Den gamle jernbanestrækning

Ved loven af 27. april 1900 blev det vedtaget at anlægge en jernbane mellem Viborg og Herning. Allerede dengang fattedes riget penge og derfor blev banen anlagt som uindhegnet bane uden telegraf. Banen blev indviet den 25. juni 1906 og normal drift blev indledt dagen efter med 3 daglige tog i hver retning. I sine første år kaldte man også denne bane for konebanen.

 Det skyldtes det forhold at alle mindre holdepladser blev bestyret af kvinder. Der blev ikke gjort meget ud af uniformeringen. Et rødt og hvidt armbind hvori der var vævet et vingehjul. Ud over dette fik de en kåbe af mørkeblåt stof til brug om vinteren. Det var dog ikke længe at banen fik lov til at forblive som konebane. En stigende godstrafik gjorde at man nødtvunget måtte opgradere banen. Og i det betød blandt andet at banen fik telegraf. Medvirkende til den stigende godsmængde var de mange mergeltransporter. Strækningen blev nedlagt af DSB den 22. maj 1971. Efter banens nedlæggelse og man endeligt havde besluttet ikke at anvende strækningen til andre formål blev sporene fjernet. På en del af strækningen er der i dag anlagt natur- og cykelsti, og den gamle stationsbygning i Karup er i dag omdannet til et moderne bibliotek, som i en af de små sidebygninger rummer byens turistkontor.

Efter jernbanens forsvinden er arealet blevet bevaret som en gang- og cykelsti, der hele året igennem benyttes flittigt af såvel byens egne borgere som turister på gennemrejse. En spadseretur ad banestien vil altid resultere i at man møder andre mennesker, der enten er ude for at nyde naturen, eller er i gang med at smide et par overflødige kilo i form af lidt konditræning.

I anledning af jernbanens 100 års jubilæum skrev Inger Merstrand fra Lokalhistorisk arkiv lidt om historien bag det hele.