Fårbæk / Sdr. Resen Naturpark

 

Kører man fra Karup ad Åhusevej og videre ad Torpvej og Bavnevej kommer man til den lille bebyggelse, der hedder Sdr. Resen. Hvor Bavnevej buer let til venstre ligger indgangen til Sdr. Resen Naturpark.

 

Kører man fra Karup ad Hessellundvej og drejer til højre ad Karupvej gennem Egelund og videre ad Karupvej til den lille bebyggelse, der hedder Fårbæk kommer man umiddelbart efter Flaskecentralen til en grusvej på højre side, som fører ned til Naturparken fra Fårbæk. Her er der en lille parkeringsplads, såvel som der er opstillet borde og bænke, hvor man kan nyde sin medbragte mad og kaffe.

 

Anden verdenskrig og især årene derefter med tidens store mangel på brændsel gav i Sdr. Resen anledning til en større industri, da der blev fundet brunkul forskellige steder på egnen.

Brunkul er en sortbrun og jordagtig kulart, som er dannet af forskellige træer for ca. 15 mio. år siden. Brunkullene lå i et lag på 2 - 3 m. tykkelse, men forinden skulle overjorden fjernes. Denne var i bedste fald på kun 1 m., men mod slutningen af graveperioden skulle der fjernes op til 18 m. overjord. Det er årsagen til de dybe huller vi ser i Sdr. Resen. Brunkulsgravningen sluttede i Sdr. Resen i 1960.

Da brunkulseventyret var forbi, lå de store udgravninger tilbage. I Sdr. Resen plantede lokale beboere området til. Da det hele var vokset til, blev området foræret til Sdr. Resen Borgerforening som en naturpark.

Sdr. Resen Naturpark er på 26 hektar og består af dybe slugter, høje sandbjerge, stille søer, hvor træerne spejler sig i vandet, idylliske stier mellem gran, fyr, lærk og enkelte løvtræer samt Karup Å. Som i andre dybe og stillestående søer er vandet også her iskoldt, så bad ikke i søerne.

 

Indgangen til Naturparken i Sdr. Resen

 

Mindestenen i Sdr. Resen

 

Bålpladsen i Sdr. Resen hvor der brændes Skt. Hansbål

 

Naturparken set fra Fårbæk

 

Karup Å slynger sig gennem naturen på stedet

 

Indgangen til Naturparken fra Fårbæk.

 

webmaster