Lunden

I 1929 skænkede I. C. Nielsen Karup Borger- og Håndværkerforening et 19.000 kvm. stort stykke jord, som var beliggende umiddelbart syd for Karup by. Jorden var delvis beplantet med gran og fyr.

 

Meningen med gaven var etablere et samlingssted for Karup-borgerne, men det har også krævet en stor indsats for at kunne etableres og vedligeholdes som sådan. Der er således gennem årene lagt et stort stykke arbejde i Lunden for at anlægge gange, stier, festplads og plante løvtræer.

 

Efter 2. verdenskrig blev der på højen ved festpladsen anbragt en flere tons tung stor 5. maj sten og en høj flagstang, hvorfra flaget i starten kunne ses viden om.

 

Mange har gennem tiden bidraget til at forskønne området, men ingen har som afdøde Jacob ”Skomager” Pedersen ofret sig for at gøre det attraktivt, idet han brugte det meste af sin fritid om sommeren  på  at lave  kunstfærdige bygningsværker uden vederlag af nogen art. Han byggede i 1970erne broer, han byggede små hytter, han byggede pavilloner, han lavede bænke og andre siddepladser, han byggede en prægtig portal, og han lavede meget mere – alt sammen i træ, og delvis af træ af den gamle beplantning i Lunden. Jacob ”Skomager” oplevede desværre også skuffelserne ved at se sine arbejder gå i forfald. Hærværk eller ubetænksomhed? – eller var det måske tidens tand, der gnavede særlig hurtigt?

 

I 1987 blev Karup Borger- og Håndværkerforening husejer! Foreningen havde flere telte, flagstænger, bardiske og andet materiel, som var spredt ud seks-syv forskellige steder på lejemål, og man besluttede sig derfor til at bygge et hus i anlægget, som kunne rumme foreningens materiel.

Placeringen af huset blev nøje overvejet, således at det skæmmede naturen mindst muligt. Huset på 100 kvm. blev med hjælp fra foreningens medlemmer rejst på kun 2 dage og kostede i alt 90.000 kr. alt inklusive.

 

Forskellige bestyrelser i Karup Borger- og Håndværkerforening har gennem tiden ofte indkaldt medlemmerne til en såkaldt arbejdsdag, hvor gange og stier er blevet rettet af, borde, bænke og broer er blevet renoveret og beplantningen er beskåret.

 

I 2003 tog Karup Borger- og Håndværkerforening kontakt til Karup Kommune med anmodning om hjælp/samarbejde til at få foreningens offentlige anlæg renoveret. Dette blev yderligere aktuelt efter vinterstormen i 2004 og 2005, hvor en stor del af træerne væltede. Karup Kommune var heldigvis positivt indstillede og der blev lagt en plan for det arbejde, som Karup Borger- og Håndværkerforening ønskede lavet. Arbejdet er endnu ikke helt færdigt, men der er på nuværende tidspunkt etableret blandt andet scene, borde og bænke, stier, beplantning, utallige blomsterløg, rhododendonbed og petanquebaner. Nordea-fonden gav foreningen en hjælpende hånd i form af et legat på 10.000,-kr. som bl.a. blev brugt til de mange farvestrålende Rhododendron i bedet bag pladsen med flagstangen. I tørkeperioden gav brandmændene fra Viborg Brandvæsens Karup afdeling planterne en sjat vand ind i mellem for at holde dem i live umiddelbart efter plantningen.

 

 

I 2004 besluttede bestyrelsen i Karup Borger- og Håndværkerforening at udskrive en konkurrence for at få et nyt navn til byens anlæg, som eller i mange år blot har heddet ”Anlægget”. Der kom mange forslag og bestyrelsen valgte ”Lunden” som det nye navn, idet dette navn udtrykker både skov, stilhed og natur, altså en slags oase.

 

I slutningen af 2005 var taget på Karup Borger- og Håndværkerforenings hus i Lunden efterhånden så medtaget, at en udskiftning var nødvendig, og taget blev med stor hjælp fra foreningens medlemmer udskiftet på blot en dag.

 

 

I efteråret 2007 besluttede Nykredit at støtte foreningen med et legat på 10.000,-kr. til forskønnelse af området i Lunden, og bestyrelsen valgte at lade en del af beløbet gå til Søren Brynjolf, der en lørdag viste sine kreative evner med motorsaven og udskar en figur på stedet. Figuren vil i 2008 blive opsat på et fordelagtigt sted, såvel som der vil blive foretaget yderligere beplantning på stedet for resten af Nykredits legat. Billeder fra arrangementet med Søren Brynjolf kan ses under menupunktet billeder på hovedsiden.

 

 

Også i vinterhalvåret er der ganske smukt i området ved Lunden, som det fremgår af de efterfølgende billeder

 

 

Det er bestyrelsens håb, at Lunden fremover bliver brugt flittigt af byens borgere, enten til en spadseretur gennem den smukke natur eller ved at deltage i en af de mange arrangementer, som Karup Borger- og Håndværkerforening arrangerer i Lunden.