Her er billeder fra Karup-Kølvrå Åben by 2009

 

af Knud Gaarn-Larsen

Vejret drillede, men det kunne ikke ødelægge den gode stemning.

Fra Museet Flyvestation Karup i Gedhus i vest over Soldaterhjemmet, Kølvrå Friluftsbad over en lang række foreninger, forretninger og institutioner til Handelscenter Nord meldes der om flot besøg, og positive reaktioner.

Karup Kirke

Dagen startede med morgensang i Karup Kirke med efterfølgende kaffe og rundstykker i Sognehuset.

- Vi havde på forhånd dækket til 25 personer i Sognehuset, men måtte straks i gang med at dække op til flere, fortæller Jane Lenler-Eriksen, der er formand for menighedsrådet i Karup, der også kan fortælle, at rundvisningen ved Helligkilden om eftermiddagen var godt besøgt.

Teltudlejning

Det var et stort held for arrangementet, at Karup Teludlejning, kom og demonstrerede noget af de det kan, når det gælder festtelte, for med stille regn det meste af dagen, så er det godt med tag over hovedet. I den ene ende var der dækket festligt op, og her sad hyggepianisten Morten Nielsen fra Hvam og spillede. I det store telt vist Karup Teltudlejning nogle af de ting, som de også har, og kan tilbyde, når folk inviterer til fest, som fadølsanlæg, softicemaskine, jukeboks og meget mere.

Jægerne med

Jægerne mente bestemt ikke at dagen var særligt velvalgt. Det var ikke på grund af vejret, men alene fordi bukkejagten samme morgen var gået ind, så jægerne havde været tidligt oppe, men det holdt dem ikke fra at vise en flot udstilling, fortælle om deres hobby i felten og på Karup Flugtskydningscenter, og havde lavet en masse gode smagsprøver. Hen på dagen havde hornblæserne også fået sovet ud, så de kunne give et nummer.

Karup Whistklub havde også fået plads i teltet sammen med Røde Kors nørklere.

KKIKs forældreforening

KKIKs forældreforening havde indtaget torvet på Østergade, hvor de havde fået Stian med broder til at komme og hygge om de besøgende, der også kunne besøge Lokalhistorisk Forenings stand, hvor Inger Merstrand havde lavet en flot udstilling om Karup Kølvrå, og hun havde lavet en konkurrence hvor man skulle parre et barndomsbillede, af personer, der er kendt fra Karup, med et billede taget i en mere moden alder. Resultatet af denne konkurrence vil blive bragt i Ugeavisen senere, så man kan se den rette sammenhæng.

Militæret

Forsvaret havde indtaget skolens fodboldplads, hvor man havde anbragt en gammel bil. I bilen var der en formodet terrorist, og pludselig dukkede en af Søværnets Lynx helikoptere op. Svævende over pladsen blev en hundefører med hund firet ned. Hunden blev straks sluppet løs, og i løbet af kort tid, var terroristen sat ud af spillet. En anden hund undersøgte bilen for sprængstoffer, før helikopteren landende, så folk kunne tage den i nærmere øjesyn. Da helikopteren senere på dagen lettede, gav en den flot opvisning, inden den igen forlod stedet. Der var arrangeret besøg på Flyvestation Karup, men her blev bussen hurtigt fyldt op, så der måtte laves en ny tur, efter den første rundvisning.

Toget hittede

Viborgtoget, der til dagen var kommet til Karup Kølvrå gjorde lykke, og dagen igennem kørte man stort set med fulde vogne. Første tur gik fra plejehjemmet Åbrinken, og en tur rundt i Karup, og med Otto Johansen og Orla Christensen som henholdsvis logofører og togstyrer, fik passagererne en hyggelig oplevelse, hvor der med garanti også med jævne mellemrum er fyret en vits af.

Skjern Bilen

Skjern Bilen stillede på Genvej med en af deres store busser, hvor man kunne komme ind og få varmen, og tre gange i løbet af dagen to Karups tidligere turistchef Jørn Søndergaard alle interesserede en tur rundt i omegnen.

Flot dag

Det er ganske enkelt imponerede hvad en by som Karup Kølvrå kan diske op med til sådan et arrangement, og det var ikke muligt for Ugeavisens to udsendte at nå rundt til alle. Fra alle de steder vi har været og fra alle de folk vi har hørt fra, har der kun været tilfredshed med den gode stemning der var over hele linjen. Om kort tid vil der blive inviteret til evaluering i Karup Forsamlingshus, hvor man vil høre om gode og dårlige erfaringer, så man kan lære noget til næste gang, som man regner med bliver i 2011.

 

Oasen på torvet

VIP Anlæg, der havde lavet en rigtig flot udstilling på torvet mellem Bredgade og Genvej, havde lavet en lille konkurrence om vægten på en sten, og lad mig med det samme afsløre at stenen vejede 37,9 kg. Det mindste bud lød på 5 kg, det højeste på 46 kg, og det tætteste bud lød på 40 kg, og det var der to, der havde gættet på, så vi var nødt til at foretage en lodtrækning, og den heldige vinder blev Janne Veller, på Urfuglevænget, og hun vandt en havetegning, siger Inge Hjorth fra VIP Anlæg, der tilføjer, at hun var rigtigt godt tilfreds med arrangementet, selv om vejret kunne have været bedre. Den havestol, der var anbragt på en dynge strandsand, så særdeles indbydende ud, men ingen satte sig i den, og sidst på dagen var der en lille sø i bunden af liggestolen.

 

Flot sponsorcykelløb i Kølvrå

Viborg Kommunes to borgmesterkandidater ved efterårets kommunalvalg, Karin Gaardsted (A) og Ib Bjerregaard(V) deltog med meget stor iver og indsats, i det cykelsponsorløb, som Kølvrå Soldaterhjem havde arrangeret til støtte for soldaterhjemmet.

Dagen startede på Kølvrå Soldaterhjem med gratis morgenkaffe og rundstykker, som var sponseret af Bavinchi Karup, og mange fra Kølvrå havde taget imod tilbuddet og var mødt op på Soldaterhjemmet.

Alle de ryttere der senere skulle cykle en time til fordel for soldaterhjemmet, var naturligvis også mødt op. Da sponsorcykelløbet skudt i gang, var 20 ryttere ivrige ryttere klar.

I løbet af den næste time kørte rytterne i regn og let blæst på rundstrækningen fra Stationspladsen, ned ad cykelstien op ad Vibevej hen ad Plantagevej og tilbage til stationspladsen.

Selv om vejret ikke var det allerbedste, ydede rytterne en fantastisk indsats, idet der i alt blev cyklet 400 km.

- I dagene og ugerne op til løbet havde hver enkelt rytter selv sørget for at skaffe sponsorer, som havde forpligtet sig til at give enten et fast beløb, eller et beløb til den enkelte rytter pr kørt omgang, fortæller Knud Nielsen, der også kan fortælle, at det lykkedes at få ikke færre end 352 sponsorater på plads.

- Det resulterede i, at de 20 ryttere, som var i alderen fra fire år til den ældste på 80 år, indkørte for i alt 111.970 kroner, som ubeskåret går til arbejdet på soldaterhjemmet i Kølvrå. Dog går ti procent beløbet videre til arbejdet på de to udenlandske soldaterhjem i Kosovo og i Afghanistan. Vi vil senere i bestyrelsen endeligt tage stilling til hvad pengene skal bruges til, siger Knud Nielsen, der er glad for den flotte håndsrækning.

Lederparret har en ønskesedlen, og nu er der penge til at indfri nogle af ønskerne, der kan være med til at lette arbejdet i hverdagen. 

- Vi har også et ønske om at få nogle af bordene på soldaterhjemmet udskiftet, da de efterhånden er meget slidte. Yderligere har vi også i bestyrelsen haft drøftelse om at få renoveret hele indgangspartiet inklusive toiletterne i forgangen. Denne renovering rækker pengene nok ikke til, men det kan da være et start på opgaven, og der skal nok også søges tilskud fra fonde og lignende, for at få opgaven realiseret, siger Knud Nielsen, der sender en stor tak videre til både cykelryttere og sponsorer. 

 

Klik her for at se billederne

 

 

webmaster