Hald Hovedgård

af Inger Merstrand Lokalhistorisk Arkiv

Hald Hovedgård april 2009

Få steder i Danmark er der så smukt som i området ved Hald sø, der ligger i Dollerup sogn. Den gamle herregård har en spændende og usædvanlig historie, som går meget langt tilbage i tiden, og herregården er blevet flyttet i alt 5 gange.  Det oprindelige Hald hed Brattingborg. Det blev bygget som et fæstningsværk engang i middelalderen og lå tættere på søen end den nuværende herregård.

Der er usædvanligt smukt i den store park ved Hald – ikke mindst en efterårsdag som denne i 2007.

Gammelhald

Det andet Hald, også kaldet Gammelhald, blev opført endnu nærmere ved søen, ikke langt fra kroen, der har fået navn efter væbneren Niels Bugge, som sandsynligvis byggede borgen. Han var en betydningsfuld mand, der førte krig mod Valdemar Atterdag og blev myrdet ved Lillebælt på vej hjem efter et møde med kongen.

Disse to orangerier er bygget ca. 1789

Jørgen Friis’ Hald

Det tredje Hald var en stor borg, der lå på et næs i søen. Det var en af landets bedst befæstede borge, omgivet af høje jordvolde. Her boede biskoppen Jørgen Friis, som lod det store tårn opføre i 1528. Få år efter kom reformationen, hvorefter Hald kom ind under kronen og blev sæde for lensmændene. Indtil 1637 blev eventuelle forbrydere ført til Karup for at blive dømt ved Karup Birketing, og efter domfældelsen blev de enten henrettede eller indsat i fangehullet i tårnet på Hald. De mægtige jordvolde fra fæstningen er endnu bevarede. Tårnet er derimod ikke det originale, men opført først i 1900-tallet på de sidste rester af det gamle tårn. Om det fjerde Hald ved vi ikke meget – ud over at det blev opført af herremanden Gregers Daa, som H.C.Andersen har skrevet om i et af sine mange eventyr.     

Hald Hovedgård set fra havesiden oktober 2007

Den nuværende herregård

Det femte og sidste Hald blev bygget i 1789 af Frederik Schinkel. De to hvidkalkede pavilloner, der danner et symmetrisk indgangsparti til haven, blev oprindelig brugt som orangerier, dvs. væksthuse til sarte, eksotiske planter, og de er muligvis opført på det sted, hvor hovedbygningen fra det fjerde Hald lå engang.  

Takket være Charlotte Amalie Schinkel har vi denne fine tegning af den nybyggede Hald Hovedgård.

Den gamle tegning af Hald Hovedgård er tegnet af Charlotte Amalie Schinkel, Frederiks Schinkels datter, der ejede herregården 1794-1798. Hun har tegnet den på et tidspunkt, da de gamle, stråtækte sidebygninger til det fjerde Hald endnu stod tilbage, mens hovedbygningen allerede var revet ned. Ser man nøjere efter, kan man se de to orangerier omtrent midt i billedet.

 

 

webmaster