Guider i Karup og omegn

 

 

Kongenshus Mindepark Hedernes opdyrkning:

Jens Damgaard Tlf. 61 39 11 78

Jens Frydendal Tlf. 26 44 99 07

Peter Skovmos Nielsen Tlf. 22 89 45 20

 

Istiden og Alheden Derfor er Alheden Danmarks magreste jord

Peter Skovmos Nielsen Tlf. 22 89 45 20

 

Dollerup Bakker og Hald Sø Morænelandskab og den største gletsjerflod

Peter Skovmos Nielsen Tlf. 22 89 45 20

 

Kartoffeltyskerne Kolonisternes historie, liv og Alhedens opdyrkning

Peter Skovmos Nielsen Tlf. 22 89 45 20

 

Aakjærs sange Dansk sangskat på åstedet

Jens Frydendal Tlf. 26 44 99 07

 

Landevejsrøveren Jens Langkniv Sagnet om Danmarks Robin Hood

Anita Hildsgaard Tlf. 42 17 55 24

 

Gammeldags historiefortælling ”Sandfærdige” gode gamle historier fra Daugbjerg

Anita Hildsgaard Tlf. 42 17 55 24

 

Birkesøgruppen Modstandsbevægelsen i lokalområdet

Per Harritz Tlf. 29 71 53 45

 

Fliegerhorst Grove og flygtningene Fra hede til flyveplads og flygtningelejre 1940 - 49

Peter Skovmos Nielsen Tlf. 22 89 45 20

 

Gedhusmuseet Fra tysk fliegerhorst til dansk flyvestation

Poul Hjorth Tlf. 23 46 69 26

 

 

Landevejsrøveren Jens Langkniv

Sagnet om Danmarks svar på Robin Hood

 

Ekstra: Ost og rødvin arrangement under jorden kan tilkøbes i forbindelse med turen for 100 kr pr person. Der kan arrangeres bespisning, lige fra sandwich til varme retter m.m. Indhent tilbud.

Varighed: Ca. 1 time

Sted: Daugbjerg Kalkgruber, Dybdalsvej 18 C, 8800 Viborg

Kan også bestilles ”ud af huset” på plejehjem e.l.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris.

Hør den spændende og gribende historie om Jens Langkniv, som huserede i det midtjyske på Chr. IV´s tid. Der tages udgangspunkt i de gamle kalkgruber ved Daugbjerg, hvor Jens overvintrede. Endvidere berettes der om arbejdet i gruben, flagermusene, ostelagring og meget andet.

 

 

Gammeldags historiefortælling

Gamle historier der er overleveret gennem generationer. Gode og ”sandfærdige” historier fortalt på den rigtige lokalitet.

 

Varighed: Ca 3 timer

Sted: Start ved Daugbjerg Dås på Søvsøvej. Slut ved Daugbjerg Kalkgruber, Dybdalsvej 18 C.

Ekstra: Der kan arrangeres bespisning, lige fra sandwich til varme retter m.m. Indhent tilbud.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris

Bestig Daugbjerg Dås og hør historierne om Troldene i Dåsen. Se halsjernet i Daugbjerg Kirke og hør om landsbyens- og kirkens historie. Oplev Dybdalskoven og hør om landevejsrøveren Jens Langkniv

 

 

 

Kongenshus Mindepark

Fredet område til minde om hedernes opdyrkning

 

Ophold

Fra udsigtstårnet kan du nyde udsigten over heden, og i madpakkehuset og under overdækningen ved tårnet kan medbragt mad og drikkevarer nydes.

Turen er på ca. 10 km, går gennem det flotte landskab med den oprindelige hede og gennem dybe smeltevandsdale, og varer ca. 1½ time.

Mødested hvis du er i bus

Udgår fra Grønhøj Kro eller Kongenshus Hotel

Mødested hvis du er i privat bil

Udgår fra udsigtstårnet og vi går ned i Mindedalen, en tur på ca. 1½ km.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris.

Du vil høre om:

Heden, den første mand i Kongenshus, Renparken og hotellet.

Mindedalen, dens historie og tilblivelse. Hedens opdyrkere og de 300 mindesten med navne på de jyske herreder og sognestenene med opdyrkernes navne.

 

 

Kongenshus Mindepark

Hedens opdyrkere – helte eller skurke?

Du vil høre om

At man på Kongenshus Hede fejrer de mænd – og ganske få kvinder – der opdyrkede den jyske hede.

En del af de samme mænd stod også bag de massive statsstøttede ødelæggelser af danske vådområder, som vi her få årtier senere er nødt til at genoprette for at redde både vandmiljøet og naturen.

Turen

 Vi går ned gennem Mindedalen og læser, synger og drøfter de mest interessante indskrifter. I bunden af Mindedalen er der mindesten over de mest prominente hedeopdyrkere – eller var de nu også det?

Hør historier om ublu lobbyisme og magtmisbrug.

Hvad pokker foretager Jeppe Aakjær sig midt mellem de naturødelæggere og ”bjergfyrs apostle, der har handlet så ukærligt, så lidt nationalt” med den jyske hede, og som han hele sit liv talte og skrev imod.

Mødested og varighed

Udgår fra udsigtstårnet på Kongenshus Hede og varer minimum 1 time.

Eventuelle tilvalg

Kan også kombineres med en tur over heden, hvor vi ser på flora og fauna på heden, og snakker om hedens kulturhistorie generelt og Kongenshus Hede specielt.

Kan også kombineres med andre emner, ture og fortæring, alt efter gæsternes ønsker.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris

 

 

Aakjærs sange – Aakjær selv

”Rugens sange” er stadig den mest solgte digtsamling i Danmark. Hør mere om Aakjærs digtning, hans liv og betydning for vores syn på samfundet og ikke mindst naturen.

Turen

Aakjær er synonym med smukke velklingende sange om den danske natur og landbokultur.

På turen synger vi Aakjærs sange i det miljø de er skrevet, og hører om den situation, de er skrevet i.

Mødested

Turen kan laves 

På Kongenshus Hede, hvor Aakjærs forhold til heden kommer i fokus.

I Sjørup Skov, hvor ”Rugens sange” er stampet op af den frosne jord i februar 1906

Omkring Aakjærs hjemegn Fly og Vridsted

Eventuelle tilvalg

Kan også kombineres med andre emner, ture og fortæring, alt efter gæsternes ønsker.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris 

 

 

Birkesøgruppen

I besættelsestidens fodspor

Du vil høre om Birkesøgruppen, modtagelsen af våben i lokalområdet og henrettelserne i Undalslund Plantage.

Turen

Vi mødes på parkeringspladsen ved Birkesø kl 09.30

Kl. 11.30 kører vi i private biler til Undalslund Plantage, hvor vi holder frokost. Husk madpakke og drikkevarer.

Kl. ca. 12.30 går vi ind i Undalslund Plantage. Turen i plantagen varer ca. 2 timer, og kan også gennemføres af gangbesværede.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris

 

 

Alheden og Kartoffeltyskerne

En enestående naturoplevelse krydret med fortællingen om Kartoffeltyskernes liv og kultur på Alheden siden 1759

Turen er en rundtur på 32 km, og gennemføres i private biler eller i bus. Varighed mindst 3½ time afhængig af eventuelle tilvalg. Særlige ønsker indarbejdes, og konkret turplan udarbejdes.

 

Programeksempel

Kl 13.00        Frederiks Kirke. Mindestenen og oplæg om istidens afslutning og Alhedens tilblivelse.          Oplæg om kolonisterne og deres første år. Besøg i kirken, udsmykket af Maja Lise Engelhardt

Kl 13.45        Dollerup. Arven fra istiden og den største gletsjerflod

Kl 14.15        Kartoffeltyskermuseet i Grønhøj. Oplæg om boligforhold og bebyggelser.

Kl 14.45        Kongenshus Mindepark. Oplæg om de jyske heders opdyrkning efter 1864. Udsigtstårn og gåtur i Mindedalen med de mere end 300 mindesten.

                      Eventuel medbragt forfriskning og oplæg om integrationen, livet på landet, de sidste privilegier og infrastrukturen på Alheden.

Kl 16.30        Frederiks Kirke. Tak for i dag

Eventuelle tilvalg

·         Køb af kaffe eller frokost på Grønhøj Kro inkluderer adgang til Morten Korch Museet og Gregers Laigaards fortælling om kroens historie og lidt underholdning.

·         Hatbakken Daugbjerg Dås fuldender fortællingen om istiden. Relationer til St. St. Blicher og Jeppe Aakjær og politisk samlingssted for grundlovsmøder siden 1926 med Jeppe Aakjær som første hovedtaler. Alle danske statsministre frem til år 2000 har talt her.

Pris: Ring og hør den aktuelle pris

Fortæller

Peter Skovmos Nielsen, Karup. Pensioneret uddannelsesleder og ambassadør for Julemærkefonden.

 

 

Danmarkshistorie i lokal iklædning

Beretningen om tyskerne, der i 1940 indtog heden, og forvandlede den til Nordeuropas største flyveplads og flygtningelejre

 

Fliegerhorst Grove er Værnemagtens navn på den flyveplads, der i dag hedder Flyvestation Karup, Nordeuropas største militære anlæg, der i 1945 fyldte 6.000 tdr. land, og som var indhegnet af 47 km pigtrådshegn. Til støbningen af den største bunker medgik 6 mio sække cement. 

Flygtningelejrene i forbindelse med flyvepladsen var Gedhus, Grove og straffelejren Pilhus, og de rummede tilsammen mere end 20.000 tyske flygtninge da der var flest. Flygtningene kom fra Østpreussen og var kvinder, børn og gamle.

Programeksempel

Kl 19.00        Velkomst og introduktion til arrangementet

Kl 19.15        1940 – 45: Beslaglæggelsen af jorden og gårdene, organisering, markante anlæg, arbejdspladsen, krigens gang, myter, oprydningen og det retslige efterspil

Kl 20.00        Tid til i eget tempo at studere de mere end 50 ophængte billedplancher med tekst.

                      Kaffepause

Pris: Ring og hør den aktuelle pris

Fortæller

Peter Skovmos Nielsen, Karup. Pensioneret uddannelsesleder og ambassadør for Julemærkefonden.

 

 

Gedhusmuseet

Flyvestation Karup´s historie fra 1940 til i dag

Gedhusmuseet rummer effekter og billedmateriale helt tilbage fra 1940, hvor den tyske besættelsesmagt på Hessellund Hede anlagde Fliegerhorst Grove.

Du kan 

Komme ind i en tysk bunker, hvor du kan se hvordan de tyske soldater boede

Se en stor billedsamling og røre ved mange effekter fra det danske flyvevåben, som blev oprettet i 1950. Der er flymotorer, cockpitsektioner, katapultsæder, våben, specialkøretøjer og fly.

Rundvisning

Du kan se og opleve på egen hånd, eller være med på en rundvisning som tager ca. 1½ time.

Mødested

Gedhusmuseet, Herningvej 48, 7470 Karup

Åbningstider

Maj, juni, juli, august: Onsdage kl 10.00 – 17.00

April, september, oktober: Onsdage kl. 13.00 – 16.00

Entre

0 – 17 år: Gratis

Voksen: 20 kr

Tlf.: 7284 2090 i museets åbningstid. 2346 6926 udenfor museets åbningstid

Mail: gedhusmuseet@gmail.com           Hjemmeside: www.gedhusmuseet.dk

 

 

 

 

webmaster