Karup Å

Karup å har sit udspring i Bølling sø - vest for israndslinjen ved Silkeborg. Efter at have snoet sig næsten 80 km igennem ådalen, løber den ud i Limfjorden ved Skive. Åen er ikke blot et sogneskel og herredsgrænse - den danner også overgangen mellem Midt- og Vestjylland.

Karup Å er et af Danmark reneste vandløb, og allerbedste fiskevande. Karup Å er berømt for sine mange og ofte meget store havørreder, som lokker bl.a. fluefiskere til området fra store dele af verdenen. Der er i åen fanget havørreder på over 15 kilo og en længde på over 1 meter.

Der er også en pæn bestand af bækørreder og desuden regnbueørreder, som på et tidspunkt er undsluppet fra et af de forholdsvis få dambrug langs åen.

Til de fleste strækninger kræves medlemskab af en sportsfiskerforening - eller et dagkort. Flyvestationen har sin egen lystfiskerforening med adgang til strækningerne langs Forsvarets arealer.

Fiskeriet i Karup Å er fredet i perioden fra 31. oktober til 1. marts.