En politisk elefant har forladt manegen

 

Af Knud Gaarn-Larsen

Med udgangen af 2009 sagde tidligere borgmester Kjeld Merstrand farvel til politiske liv, efter 32 år som folkevalgt politiker i kommunal- og amtsråd.

Gennem de sidste 32 år har Kjeld Merstrand fyldt meget i det lokale politiske liv, og derfor er det ingen overdrivelse, at kalde ham en politisk elefant, selv om han måske selv hellere selv vil kaldes en krokodille, for han var i sin tid starte Krukkedille-Klubben, hvor han fortsat er præsident. Klubbens mest markante bedrift var, da to af klubbens medlemmer tog på en farefuld ekspedition ned ad Karup å i et badekar og fandt søvejen til Skive. Det skabte den del medieopmærksomhed den gang.

Opmærksomhed

Det er med Kjeld Merstrand, som det også er sagt om Uffe Ellemann Jensen, at enten elsker man ham, eller også elsker man at hade ham, for han har gennem de mange år haft en evne til at skabe opmærksomhed omkring sin person, og her kan man blot nævne sagen om Karup Kommunes sidste regnskab, og sagen om leje af lokaler til et museum i Grønhøj. Mindre kendt er måske nogle af de succeser Kjeld Merstrand efter 32 år i politik også har på ”samvittigheden”. En af de mest markante er udviklingen af Flyvestationen, der på et tidspunkt i forbindelse med et forsvarsforlig, var i mere end almindelig fare for at miste 800 arbejdspladser.

- Havde man sammenlignet med hovedstadsområdet, så ville det svare til, at man på en gang ville miste 32.000 arbejdspladser i hovedstadsområdet, og det var et tal lands-politikerne kunne forholde sig til, siger Kjeld Merstrand, der samtidig løfter en flig af det slør, der naturligt lægges over sådanne forhandlinger, hvor der handles om tingene.

- På et tidspunkt kom departementschefen til Karup, fordi Forsvarsministeriet åbenbart var ved at være lidt trætte af at høre på mig, og de folketingspolitikere, jeg havde på min side. Jeg blev stillet over for et ultimatum, hvor jeg meget bestemt fik at vide, hvad jeg ikke kunne få, og hvilke tre muligheder der så var, og så ville de i øvrigt ikke høre mere fra mig, for nu havde de gået længere for at hjælpe Karup, end de i første omgang havde drømt om, siger Kjeld Merstrand med et stort smil, og henviser til at Flyvestationen og de private virksomheder, der er blevet etableret på flyvestationen, lever i bedste velgående, og at der vel aldrig har været flere ansatte inden for hegnet, end der er nu.

Sovepude

- På mange måder har Flyvestationen været en sovepude for Karup-området, for den var her jo, og gav en masse arbejdspladser, og på den måde har man forsømt også at gøre noget for det lokale erhvervsliv, og det er lidt skammeligt som den udvikling fortsætter, funderer Kjeld Merstrand, og kommenterer en af de virksomheder, DanRec, som han i sin tid også var aktiv for at få til området, og som svigtende politisk vilje til genbrug, er ved at tage luften ud af.

Fynbo

Lægger man mærke til Kjeld Merstrands accent, så afslører hans fynske fortid sig. I en del af Kjelds opvækst var faderen arbejdsmand på M.P. Allerups Jernstøberi i Odense. I 1956 tog Kjeld realeksamen fra Odense Katedralskole, og da han kort efter fik en brochure fra Flyvevåbenet, der kunne tilbyde den unge Merstrand en uddannelse som telegrafist, så slog han til faderens store glæde til, og startede som rekrut i Karup og dernæst som mathelev i Jonstruplejren.

-” Tænk på du bliver tjenestemand”, sag min far med stor begejstring i stemmen. Man må tænke på at det var en tid hvor fast ansættelse og efterfølgende pension bestemt ikke var en selvfølge, kommenterer Kjeld Merstrand, der dog aldrig har fortrudt valget.

- Så kan du også morse, spørger den udsendte.

- Ja, det kan du tro. Når man først har lært det, så er det som alfabetet, så glemmer man det ikke. På et tidspunkt fik vi vejrmeldinger i det ene øre, som vi med op til 170 tegn i minuttet skulle skrive, og samtidig kunne vi læse avis, holde øje med hvad der skete omkring os og også give en kort besked til en der kom forbi, fortæller Kjeld Merstrand med et stort smil. Arbejdet sendte ham på noget af en rejse gennem Danmark fra den ene station til den anden, inden han i midt i 70erne landede i Karup med kone og to børn, som var kommet til i 60-erne.

Politisk interesse

Allerede før familien flyttede til Kølvrå var Kjeld politisk aktiv som kasserer i Socialdemokratiet i Skovlunde.

- Det var en forening med over 800 medlemmer, så der var meget gang i det politiske, og jeg var med i kulturrådet, hvor vi arrangerede teaterforestillinger i Folketeratret og Fiolteatret for medlemmerne. Det var spændende, fortæller Kjeld Merstrand med begejstring.

I Karup var det døtrenes engagement i det lokale spejderkorps, der i første omgang fik Kjeld til at engagere sig i det lokale foreningsliv.

- Det er i det hele taget helt utroligt hvor mange foreninger der er her i området. Jeg tror det skyldes at mange af folkene fra Flyvestationen havde mange interesser, og når de var nok, så lavede de en forening, funderer Kjeld. Når han nu var med i bestyrelsen hos spejderne, så mente andre, at han da også passende kunne komme med i ”Blichercenteret”, som var en forening, der skulle være med til at trække opførelsen af en ny idrætshal fra Karup til Kølvrå, og det medførte igen, at han i 1978 blev opstillet til byrådet for socialdemokratiet.

Udstationeret

- På den tid var jeg sendt på et års uddannelse i USA, og en dag blev jeg kaldt på kontoret på basen, hvor de gav mig et telegram, der kort lød ”Tillykke med valget. Fra Aksel”. Amerikanerne var noget interesseret i at høre, hvad det drejede sig om, og da de fik det at vide, gav det omtale i den lokale avis, fortæller Kjeld, som altså den første tid måtte lade sig repræsentere ved en anden.

Fordel

- Der var dog den fordel ved at blive valgt, at jeg og familien, ikke længere blev forflyttet, siger Kjeld Merstrand, der siden 1975 har haft adresse i et af boligselskabernes huse på Solsortevej 5 i Kølvrå, og hvorfra de ikke har planer om at flytte foreløbig.

Mange oplevelser

Det er blevet til ni år som borgmester, fire år som formand for kulturudvalget, otte år i amtsrådet, otte i kommuneforeningen og otte år i Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Får man først taget hul på det store kapitel af Kjeld Merstrands liv, så er der ikke ende på alle de historier, anekdoter og morsomme hændelser, som Merstrand gerne øser af, og en del af det er da også kommet på papir, som han med tiden regner med at kunne lave til en bog, som uden tvivl bliver underholdende læsning.

- Jeg har skrevet om alle borgmestrene i Karup Kommune, ja, lige undtagen mig selv, siger Kjeld Merstrand med et stort grin, som sammen med piben har været et par af Kjeld Merstrands ”brands”.

Skak

- Det er en stor befrielse nu at komme ud af politik. Jeg tænkte på det da jeg forleden mødte en ven hos bageren, der kritiserede snerydningen i Karup, og jeg straks gjorde klar til den store forsvarstale for kommunen, men kom til at tænke på, at jeg jo blot kunne slappe af, og give ham ret, siger Kjeld Merstrand med et smil.

Kjeld Merstrand er formand for Viborg Skakklub. Det er en interesse, som har fulgt ham i mange år, og som optager ham meget. Han har dog absolut ingen planer om at engagere sig i en masse andet. Det har ikke skortet på opfordringer, konstaterer Kjeld Merstrand, der i stedet har et stille ønske om at få mere tid til at skrive og tegne, og nogle portrættegninger afslører, at han bestemt har et talent at bygge på.

Karups regnskab

Hvordan med Karup Kommunes sidste regnskab?

- Ja det var en ærgerlig og kedelig sag. Den store budgetafvigelse kan ikke bortforklares, og det var meget beklageligt, ikke mindst fordi det kom til at skygge for det reelle regnskab. Regnskabet viste et underskud på 4,9 mio. kroner, men det skal ses på baggrund af anlægsinvesteringer i den forløbne byrådsperiode på omkring 50 mio. kroner til ny børnehave, Seniorhus i Karup, tilbygning til Dagcenteret i Frederiks, renovering af ældreboliger, renovering af skoler og børneinstitutioner. Alt sammen noget der kom borgerne til gode, forklarer Kjeld Merstrand.

- Da regnskaberne for de ”gamle” kommuner i 2007 blev godkendt af den nye Viborg Kommune, blev der givet tillægsbevillinger ved kasseforbrug på i alt 86,2 mio. kr., hvor Karups andel var på blot 845.000 kr. I løbet af 2006 øgede de ”gamle” kommuner gælden med 85 mio. kroner, hvor Karups andel var 140.000 kroner, så Karup har økonomisk set bestemt ikke været en belastning for den ny kommune, og derfor behøver Karup ikke at bøje nakken i den forbindelse, siger Kjeld Merstrand, der også henviser til den tilsynsmyndighedens endelige afgørelse, hvor han bliver frikendt.

- Selvfølgelig har jeg som borgmester haft det øverste ansvar for kommunens drift, og derfor er jeg da ærgerlig over det skete, siger Kjeld Merstrand.

 

Partiløs

I efteråret 2009 valgte Kjeld Merstrand at forlade Socialdemokratiet efter mere end 50 års medlemskab. Det var holdningen til flygtningene, der fik bægeret til at flyde over.

- Der er alt for få politikere i Danmark, der tør at sige deres mening, og tage konsekvensen, uden først at undersøge om det nu kan gå an, og når mit parti så retter ind til højre – langt til højre – efter Dansk Folkepartis for godt befindende, så vil jeg ikke være med længere, siger Kjeld Merstrand, og man kan mærke at det optager ham, og at han er på vej til at vise den hidsighed og engagement, der i sin tid gjorde ham både elsket og hadet, et temperament alderen har mildnet ikke så lidt, kommenteret Inger Merstrand.