Brand på Kartoffelmelfabrikken

Af Knud Gaarn-Larsen

 

Onsdag den 23. april er Eigil Jensen travlt beskæftiget på sit værksted på Vandværksvej i Karup, da den almindelige støj fra værktøj og motorer klokken 12.45 overdøves af en infernalsk larm fra den personsøger, han som frivillig brandsvend døgnet rundt har på sig. Med det samme smider han hvad han har i hænderne og får fat i søgeren, hvor en klar kvindestemme kort og præcist forklarer, at der er tale om en 01 alarm, og at det drejer sig om en brand på proteinfabrikken på Åhusevej ved Karup Kartoffelmelfabrik. Der er ikke tid til at få kedeldragten af. I stedet iler Eigil mod sin bil, for når der bliver slået 01, så er det alvorligt, og så er det bare om at komme af sted så hurtigt remmer og tøj kan holde. Der er kun cirka 400 meter fra Eigil Jensens værksted til brandstationen på Materielvej, så Eigil er som så ofte før den første brandsvend der møder op, og han går derfor i gang med at åbne porten til brandbilen, hoppe i brandtøjet og få bilen startet, så han er klar til at køre, når de andre brandsvende møder op. Klokken 12.49 forlader brandbilen stationen. Det hele er lagt til rette, så brandsvendene nærmest kan springe i udstyret, og så er det ellers af sted mod Åhusevej med blinkende blå lys og hylende sirener, og her ankommer de klokken 12.51, altså kun seks minutter efter at alarmen har lydt. På brandstedet bliver de mødt af indsatslederen, der nåede frem tre minutter før, og han er gået i gang med indsamle oplysninger og danne sig et overblik.

På vejen er et par af brandsvendene gået i gang med at iføre sig røgdykkerudstyr, da de løbende bliver orienteret om hvad de skal ud til, og her har de fået at vide, at det er en brand på proteinfabrikken, hvor den kan være tanke med kemikalier. En af fabrikkens ansatte er savnet, og formodes at være inde i den brændende bygning. Der er altså liv på spil, og der er fare for eksplosion eller kemikalieudslip, så adrenalinen banker, mens man iler gennem Karup, så hurtigt som man kun kan få brandbilen til at køre, uden at være til fare.

Et par minutter før tidsfristen ruller man ind på pladsen, hvor indsatslederen allerede holder, og man kan se at røgen siver ud af en port i en stor bygning.

Det står nu klart for brandsvendene, at der er tale om en øvelse, og det giver måske en smule mere ro, men man fortsætter ufortrødent, som om det var en rigtig brand. To svende bliver iført røgdykkerdragt, mens de andre to gør slanger og andet udstyr klar. Da alt er klar samles gruppen omkring John Jensen, der er indsatsleder denne dag. Han har dannet sig et overblik, og af fabrikken fået en skitse over hvad der er i bygningen, og dette bliver gennemgået med brandsvendene, så de får en fornemmelse af hvad de specielt skal være opmærksomme på, og hvor de skal lede efter den savnede person, og da alle er klar iler man til døren til fabrikken, hvor man sætter sig på huk foran den lukkede dør, inden den åbnes, for ikke at blive slået omkuld af en kraftig brand i bygningen, og i løbet af kort tid forsvinder de to røgdykkere ind i bygningen, mens de to svende uden for bygningen holder tryk på slangen og søger for at der er slange nok til røgdykkerne. Kort efter kommer en af røgdykkerne med en dukke, og en af svendene udenfor er klar til genoplivning, mens han spørger værkføreren på fabrikken, om det er den savnede medarbejder. Da svaret er nej gives der besked til røgdykkerne, at der findes endnu en savnet person i bygningen, og kort efter kommer de med endnu en dukke. Igen spørges der, og igen er svaret nej, så eftersøgningen fortsætter med ufortrøden styrke, og endelig kommer man med en rigtig levende person, der har tilbudt sig som figurant, og nu kan øvelsen afblæses, så man kan evaluere.

Der er masser af roser til de lokale brandsvende for deres hurtige og professionelle tilgang til denne øvelse, der skal sikre at folk i området kan sove trygt i forvisningen om at det lokale beredskab fungerer, hvis det værste en dag skulle ske.

Jobbet er bestemt ikke et man bliver rig af, men man er med til at gøre en forskel, og der optages løbende nye brandsvende, hvis der er nogen af læserne der har lyst til at prøve kræfter med opgaven, kan man henvende sig til brandvæsenet på telefon 87 25 30 00.