En brandsvend stopper efter 35 år

Af Knud Gaarn-Larsen

Erik Peter Larsen har slået dybe rødder i Karup, hvor han gennem 35 år har været frivillig brandmand. Til september stopper han som brandmand.

Det er snørklede veje, der førte Ålborgenseren Erik Peter Larsen til Karup, og det var kun et tilfælde, at han i 1975 blev brandsvend.

Erik Peter Larsen, eller EP, som han kaldes, stammer fra Ålborg, hvor hans far i en menneskealder arbejdede i Hygæa, som er et farve- og lakfirma, men da det blev EPs tur til at vælge arbejde var det ikke faderens fodspor der lokkede, og heller ikke et job på et kontor, hvor han ellers havde fået en læreplads. I stedet valgte han Forsvaret, og i maj 1963 begyndte han i Jonstrup, og efter et halvt år som rekrut, kom han 1. november til Karup som konstabel, og her har han været lige siden.

- Jeg har altid været glad for Karup. Her er masser af søde og rare mennesker, siger EP.

Det blev til 11 år som konstabel, heraf otte som chauffør. Først for en general i hæren, og senere for en admiral i søværnet.

- Det var tider den gang, og jeg har haft mange dejlige oplevelser. Der var mere respekt den gang, og det savner jeg lidt, men på den anden side, når min passager var kommet ind i bilen, så blev titlerne gemt væk, og vi kunne få os en hyggesnak, fortæller EP Larsen.

Tømrer

Kontrakten med forsvaret løb ud, og da EP altid godt har kunnet lide at arbejde med træ fik han en læreplads hos Benny Jensen på Karup Tømmerhandel på Stadionvej.

- Jeg havde optjent en del civilundervisning, så Benny fik en billig lærling, siger EP og beretter om at Benny Jensen blev genindkaldt til Civilforsvaret i Viborg, her kom han til at tale med brandmajor Kløve, der kunne berette, at man manglede brandsvende i Karup.

- Det kom Benny Jensen hjem og fortalte, og så meldte vi os begge to, forklarer EP, der er blevet i korpset lige siden, og stille sidder og funderer over alle de mange mennesker han har arbejdet sammen med i Karup Brandvæsen, og nogle af de mange oplevelser, han har haft.

Uddannelse

Uddannelsen som brandsvend var ikke særligt omfattende den gang.

- Vi fik lidt at vide om hvordan brandbilen virkede, og så tændte brandinspektør Ove Rønberg et bål på pladsen ved brandstationen, og det skulle vi så slukke hurtigst muligt, og gik det godt, så var man brandsvend, fortæller EP, der senere har gennemgået flere kurser, der har været med til at ruste ham til den ikke ufarlige opgave det er at skulle gøre en forskel når der er ild løs.

Vagter

Brandsvendene har vagter en uge ad gangen, og lønnen bliver man ikke fed af, alligevel har en trofast skare valgt at være med til at gøre en forskel. Senere da Akutbilen kom til, var der en del brandsvende, der også meldte sig under de faner, men EP har det ikke godt med blod og lemlæstelser, så han fortsatte som brandsvend ved siden af sit civile arbejde.

- Selv om vi har vagt en uge ad gangen, så har det aldrig været noget problem, og jeg kan ikke mindes, at have måttet aflyse noget, som jeg gerne ville med til på grund af en vagt. Der har altid været en man kunne bytte med, fortæller EP, for når en brandsvend har vagt, så må han ikke være længere væk, end at han kan være på stationen i løbet af fem minutter, og gerne før.

Sad fast i skorsten

- Det sjoveste jeg har været med til, var en gang, da vi blev kaldt ud til et sted i Karup, hvor en mand sad fast i en skorsten på en havepejs. Stemningen havde været lidt høj, og i kådhed var manden kravlet ind i skorsten, som han ikke kunne komme ud af igen, men vi fik ham nu ud, uden at det gik ud over hverken mand eller skorsten, fortæller EP med et lunt smil.

- Opgaverne har været meget forskellige, og det giver et lille sus her hver gang bipperen går i gang, siger EP, og slår på brystkassen.

Rensningsanlæg

I 1980 skiftede EP igen arbejde, og kom på rensningsanlægget på Åhusevej, hvor han har været lige siden.

Tabte en kniv

På et tidspunkt tabte han en Schweizer-kniv i et bassin på rensningsanlægget. Det var han ked af, for det var en kniv han havde fået af en plejedatter, der havde haft den med på skoleskibet Georg Stage.

- Et par år sener skulle bassinet tømmes for reparation, og jeg spurgte folkene, om de ville være opmærksomme på min kniv, og minsandten, de fandt den, og der er ikke en rustplet på den, og jeg har den den dag i dag, fortæller EP, der stopper som brandsvend, men ikke på rensningsanlægget.

- Nu har jeg været brandsvend i 35 år, så andre må tage over, så jeg sammen med min kone Jane kan få mere tid til haven, som er vor store hobby, siger EP, og tilføjer, at der så måske også bliver mere tid til at gå på opdagelse på kræmmermarkeder, for det er en anden af deres lidenskaber, og endelig går de og krydser fingre for at de bliver bedsteforældre, og skulle det ske skal der også være tid til det, fastslår EP.