Uddannelsesmuligheder i og omkring Karup

Grundskole

Karup Skole er en 2 spors folkeskole for 0. – 9. årgang med i alt 312 elever

http://karupskole.aula.dk

Karup Skole, Genvej 2, 7470 Karup, tlf.: 8787 2235, mail: skole.karup@viborg.dk

10. klassecenter Viborg er et samlet tilbud til alle kommunens 10. klasse elever

http://www.viborgungdomsskole.dk/

Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg, tlf.: 8787 1900, mail: ungdomsskolen@viborg.dk

Ungdomsuddannelser

Der udbydes ingen ungdomsuddannelser i Karup, men de udbydes i Herning og Viborg kun 30 – 45 minutters buskørsel fra Karup. Transporttiden afhænger af hvilken skole der er tale om, og den er generelt mindst til skolerne i Herning. Hver skole tilbyder et udsnit af det totale udbud i Danmark, men tilsammen har skolerne i Herning og Viborg stort set alle uddannelser, så det giver de fleste muligheder hvis man bor midt imellem.

Gymnasiale uddannelser

Viborg

STX

Viborg Katedralskole,

http://www.viborgkatedralskole.dk/

Gl. Skive Vej 2, 8800 Viborg, Tlf.: 8662 0655, mail: vibkat@vibkat.dk

STX, HF

Viborg Gymnasium og HF,

http://www.vghf.dk/

Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg, Tlf.: 8667 1533, mail: vghf@vghf.dk

HHX, HTX, EUX

Mercantec,

http://www.mercantec.dk/

H.C. Andersensvej 9, 8800 Viborg, Tlf.: 8950 3300, mail: mercantec@mercantec.dk

EUX

Asmildkloster Landbrugsskole,

http://www.asmildkloster.dk/

Asmildvej 1, 8800 Viborg, Tlf.: 8667 3222, mail: asmildkloster@asmildkloster.dk

 

Herning

STX

Herning Gymnasium,

http://www.herning-gym.dk/

H. P. Hansens Vej 8, 7400 Herning, Tlf.: 9722 1066, mail: post@herning-gym.dk

HF

Herning HF og VUC,

http://herninghfogvuc.dk/

Brorsons Vej 2, 7400 Herning, Tlf.: 9627 6200, mail: herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk

HHX, HTX

Herningsholm Erhvervsgymnasium,

https://www.herningsholm.dk

Lillelundvej 21, 7400 Herning, Tlf.: 7213 4500, mail: mail@herningsholm.dk

EUX

Herningsholm Erhvervsskole,

https://www.herningsholm.dk

Lillelundvej 21, 7400 Herning, Tlf.: 7213 4500, mail: mail@herningsholm.dk

EUX

Social- og Sundhedsskolen Herning,

http://www.sosuherning.dk/

Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning, Tlf.: 9627 2929, mail: info@sosuherning.dk

EUX

Agroskolen Hammerum,

http://www.agroskolen.dk/

Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning, Tlf.: 9711 6053, mail: agroskolen@agroskolen.dk

Videregående uddannelser

I Herning og Viborg kun 30 minutter fra Karup udbydes tilsammen en meget stor vifte af videregående uddannelser, som ikke overlapper hinanden. Disse uddannelser udbydes på alle niveauer lige fra akademi- til bachelor, professionsbachelor og kandidatniveau. Dette samlede udbud overgås kun af de store universitetsbyer. To unikke uddannelser udbydes tilmed kun 1 sted i Danmark: Designuddannelserne i Herning og animationsuddannelsen i Viborg.

Viborg

Via University College Pædagoguddannelsen,

http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/paedagog/viborg/

Prinsens Alle 2, 8800 Viborg, Tlf.: 8755 3700, mail: piv@via.dk

Via University College Sygeplejerskeuddannelsen,

http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/sygeplejerske/viborg/

Prinsens Alle 2, 8800 Viborg, Tlf.: 8755 2200, mail: siv@viauc.dk

Via University College The Animation Workshop,

http://www.animwork.dk/da/

Kasernevej 5, 8800 Viborg, Tlf.: 8755 4900, mail: taw@viauc.dk

Erhvervsakademi Dania,

http://www.eadania.dk/en/campuses/viborg.aspx#1

Prinsens Alle 2, 8800 Viborg, Tlf.: 7229 1600, mail: lihy@eadania.dk

Medieskolen Media College Denmark,

http://medieskolerne.dk/

Skaldehøjvej 2, 8800 Viborg, Tlf.: 8667 5055, mail: mail@medieskolerne.dk

Herning

Aarhus Universitet Handels og ingeniørhøjskolen Herning,

http://btech.au.dk/

Birk Centerpark 15, 7400 Herning, Tlf.: 9720 8311, mail: info@hih.au.dk

Erhvervsakademi MidtVest,

http://www.eamv.dk/

Gl. Landevej 2, 7400 Herning, Tlf.: 9627 5700, mail: eamv@eamv.dk

Via University College Campus Herning Design uddannelser,

http://www.via.dk/om-via/organisation/campusser/herning

Birk Centerpark, 7400 Herning, Tlf.: 8755 0500, mail: herning@via.dk